Cenová ponuka

Cena vypracovania hlásenia INTRASTAT SK závisí od množstva spracovaných údajov, ktoré bývajú poskytované v rôznej podobe, kvalite a množstve. Preto každému klientovi prispôsobujeme cenu podľa skutočných nákladov na spracovanie a navrhujeme mesačnú paušálnu cenu, ktorú zisťujeme podľa skutočnej doby spracovania poskytnutých podkladov z jedného priemerného mesiaca. Navyše spracovanie prvého intrastat hlásenia máte zdarma.  

Odoslanie

podklady pre cenovú ponuku

Návrh

pošleme Vám cenovú ponuku

Objednávka

odsúhlasenie ceny

Podpis

mandátnej zmluvy

Odoslanie

prvého hlásenia zdarma

Pre spracovanie cenovej ponuky

vyplňte krátky dotazník. Ak je to pre vás pohodlnejšie kontaktujte nás:

Telefón: +421 905 595 745

E-mail: intrastat@intrastathlasenie.sk  

1. Aký druh hlásenia potrebujete podávať?*
2. Aké podklady viete poskytnúť na spracovanie?*
3. Pošlite nám na našu emailovú adresu intrastat@intrastathlasenie.sk vzorové dokumenty, aké budete poskytovať na spracovanie hlásenia. ldeálne za jeden priemerný celý mesiac alebo aspoň jeden vzorový dokument od každého dodávateľa/odberateľa.
Meno a priezvisko*
E-mail*
Váš telefón
Sem môžete napísať ďalšie informácie, vaše požiadavky, otázky

Pozrite si príklady
určovania cien za naše služby.