Príklady
navrhnutých cien

Pripravili sme 3 príklady tvorby ceny firiem s rozdielnymi poskytnutými podkladmi.

Cena vypracovania hlásenia INTRASTAT SK závisia najmä od času, ktorý potrebujeme na spracovanie konkrétneho intrastat hlásenia, pričom platí, že ak hlásenie spracujeme do jednej normohodiny, jeho cena je už od 30 EUR.

Naše ceny

Čas spracovania do značnej miery
ovplyvňuje množstvo, kvalita a druh podkladov.

Príklad č. 1

Klient má povinnosť podávať hlásenie o prijatí tovaru, pričom nakupuje tovar (autosúčiastky). Podklady zasiela v tabuľke Excel, v ktorej poskytuje všetky potrebné údaje (cenu, hmotnosť, množstvo, kód kombinovanej nomenklatúry, pôvod tovaru). Bez ohľadu na množstvo tovaru, či faktúr za mesačné hlásenie uhrádza paušálnu cenu.
30 EUR / mesačne

Príklad č. 2

Klient má povinnosť podávať hlásenie o prijatí tovaru, pričom nakupuje tovar (autosúčiastky). Podklady zasiela ako naskenované faktúry needitovateľné, na ktorých je (cena, hmotnosť, množstvo, kód kombinovanej nomenklatúry, pôvod tovaru). Mesačný priemerný počet spracovaných strán je 30. Nakoľko všetky údaje sa musia do systému prepisovať a čas potrebný na spracovanie je cca 3,5 hod.
90 EUR / mesačně

Príklad č. 3

Klient má povinnosť podávať hlásenie o prijatí tovaru, pričom nakupuje tovar (autosúčiastky). Podklady zasiela ako naskenované faktúry editovateľné, na ktorých je (cena, hmotnosť, množstvo, kód kombinovanej nomenklatúry, pôvod tovaru). Mesačný priemerný počet spracovaných strán je 30. Nakoľko kvalita podkladov je vysoká a všetky údaje sa môžu do systému kopírovať, čas potrebný na spracovanie je cca 2,5 hod.
60 EUR / mesačne

Aj na uvedených príkladoch môžete vidieť, že individuálna cenová ponuka je najférovejšia . Dajte si u nás vypracovať cenovú ponuku, budete milo prekvapení a navyše prvé hlásenie máte zdarma.

Pre spracovanie cenovej ponuky

vyplňte krátky dotazník. Ak je to pre vás pohodlnejšie kontaktujte nás:

Telefón: +421 905 595 745

E-mail: intrastat@intrastathlasenie.sk

1. Aký druh hlásenia potrebujete podávať?*
2. Aké podklady viete poskytnúť na spracovanie?*
3. Pošlite nám na našu emailovú adresu vzorové dokumenty, aké budete poskytovať na spracovanie hlásenia. ldeálne za jeden priemerný celý mesiac alebo aspoň jeden vzorový dokument od každého dodávateľa/odberateľa.
Meno a priezvisko*
E-mail*
Váš telefón
Sem môžete napísať ďalšie informácie, vaše požiadavky, otázky