INTRASTAT HLÁSENIA

Intrastat hláseniam sa profesionálne venujeme už 20 rokov a za túto dobu sme pomohli stovkám spokojných klientov.

PRVÉ HLÁSENIE ZDARMA!

Prvé hlásenie pre vás vypracujeme zadarmo. Podľa neho potom pripravíme cenovú ponuku pre našu dlhodobú spoluprácu.

Cena spracovania a podania hlásenia už od 30 EUR!

 

Igor Matejovský

Pomoci podnikateľom v oblasti systému INTRASTAT sa venujeme už 20 rokov a spracovávame Intrastat hlásenia v SR, ČR, PL, HU, Estónsku. Radi pomáhame menším spoločnostiam, ale našimi klientmi sú aj veľké obchodné spoločnosti s miliónovými obratmi.

Našim cieľom je odbremeniť firmy od starostí, vysokých nákladov, a samozrejme aj možných chýb, so spracovaním a odosielaním hlásení. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme zohľadniť daňové aj colné  súvislosti a našim klientom šetríme čas aj peniaze.

Prečo zvoliť práve nás?

Bezstarostný servis

Intrastat hlásenia robíme komplexne, zastúpime Vás od registrácie , spracovania a podávania hlásení až po ukončenie povinnosti. Zmluvu máme koncipovanú tak, že prípadná pokuta za hlásenie je na vrub našej firmy. Medzi naše ďalšie prednosti patrí odbornosť, včasnosť a promptnosť.
Viac informácií →

Spokojní klienti

Našou prioritou je spokojnosť našich zákazníkov, ktorú vieme dosiahnuť vďaka kvalitným službám, dlhoročným skúsenostiam v danom odbore a nízkej cene - už od 30 EUR. Dôkazom toho je, že sa nám vracajú klienti, ktorým opätovne vznikla spravodajská povinnosť. Prečítajte si aké referencie nám zanechávajú naši klienti.
Viac informácií→

Skúsenosti

Máme 23 ročné skúsenosti v colnej oblasti, 20 ročné skúsenosti v oblasti spracovania INTRASTAT hlásení, 10 ročné skúsenosti pri lektorovaní v oblasti colného práva a množstvo školení v problematike DPH. Vďaka tomu vám vieme poskytnúť nadštandardné poradenstvo a komplexný pohľad na povinnosti spravodajskej jednotky. Samozrejmosťou je neustále vzdelávanie sa v tejto oblasti.
Viac informácií →

Šetríme to,
čo je najcennejšie – Váš čas.

Ako to robíme?

  • Prevezmeme zodpovednosť za výsledky

Zmluvne sa zaviažeme a preberáme na seba všetky prípadné sankcie za naše intrastat hlásenia.

  • Intrastat hlásenia spracujeme komplexne

Vyberieme najefektívnejší spôsob spracovania vo váš prospech. Ak tovar nie je zatriedený, nie je to problém, zatriedime ho do kombinovanej nomenklatúry (KN) a ak je potrebné, priradíme mu z našej databázy aj váhu.

  • Meriame skutočné náklady na spracovanie intrastat hlásenia

Na základe informácií od vás navrhneme mesačný paušál za vypracovanie hlásenia podľa reálneho času potrebného na jeho spracovanie.

  • Vašu dôveru si ceníme

Prvé intrastat hlásenie, podľa ktorého navrhneme cenu, od nás dostanete zadarmo.

Ako to nerobíme?

  • Všetko je komplikované a zložité

Nebudeme vás zaťažovať vysvetľovaním, aké náročné je zatriedenie, spracovanie, doplňovanie chýbajúcich údajov. Nie je, spracujeme to.

  • Netransparentné kalkulácie cien

Nerobíme kalkulácie podľa počtu položiek colného sadzobníka, ani podľa počtu tovarových položiek, ani počtu faktúr. Nemáme záujem Vás zavádzať. Každý prípad je špecifický a posudzujeme ho individuálne. Odmeriame skutočný čas a vy vždy dopredu viete, aká je vaša cena.

  • Neférové navyšovanie cien

Nenavrhneme vám "peknú", nízku cenu za intrastat hlásenia, len aby ste si nás vybrali, aby sme ju neskôr zvyšovali vďaka neprehľadným počtom položiek.

Najlepšie rozhodnutie, ktoré dnes urobíte, je kliknúť na tlačidlo nižšie

Čo sa o nás hovorí?

Dakujem za pomoc a odborné rady pri riešení spravodajskej povinnosti, ktorú nemusíme plniť, nakolko transakcia, ktorou nam tato povinnost vznikla, nespada do hlaseni intrastatu a teda cela povinnost hlaseni sa bude rusit. Som rada že som Vás oslovila. Ktovie ako by to dopadlo?
Petra Hot chilli lode, s.r.o.
Dakujem za výbornú spoluprácu. So službami ktoré ste nám poskytovali som bol nadmieru spokojný. Vašu odbornosť, ústretovosť a férovosť hodnotím na TOP. Prajem veľa úspechov.
Tomáš P.Federal Trade

Ako zistím, že mi vznikla spravodajská povinnosť?

Vznik spravodajskej povinnosti by ste si mali sledovať sami a to podľa obratov prijímaného alebo odosielaného tovaru, z alebo do krajín EU. Spravodajská povinnosť vzniká, ak Vaše obraty presiahnu tzv. prah oslobodenia. To je hranica, ktorá oslobodzuje spravodajskú jednotku od povinnosti predkladať hlásenie o dovoze alebo vývoze tovaru, preto si pravidelne kontrolujte, či: ste doviezli tovar z EÚ v hodnote 1.000.000€ alebo vyviezli tovar v hodnote 1.000.000€ (kumulatívne od začiatku roka alebo v období od 1. októbra 2022 – 30. septembra 2023) Pre sektor pôdohospodárstva a poľnohospodárstva s hlavnou činnosťou podľa SK NACE – klasifikácia ekonomických činností podľa Štatistického úradu SR : 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace; 02 Lesníctvo a ťažba dreva; 03 Rybolov a akvakultúra; 10 Výroba potravín; 11 Výroba nápojov; 12 Výroba tabakových výrobkov naďalej platí 200.000€ pre dovoz alebo 400.000 € pre vývoz kumulatívne od začiatku roka alebo v období od 1. októbra 2022 – 30. septembra 2023. Ak ste túto sumu prekročili, tak vám vznikla povinnosť predkladať elektronicky hlásenia INTRASTAT – SK a povinnosť zaregistrovať sa do systému INTRASTAT – SK.

Aké sú sankcie za nesplnenie spravodajskej povinnosti?

V prípade nesplnenia povinnosti úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytnúť údaje požadované na stanovených intrastat hláseniach, môže Štatistický úrad SR podľa § 32 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. uložiť Vašej spoločnosti pokutu do 3 320 eur.

Ako štatistický úrad vie, že spravodajskej jednotke vznikne povinnosť v systéme INTRASTAT SK?

Štatistický úrad má prístup k daňovým priznaniam k DPH a k Intrastat hláseniam iných spravodajských jednotiek. Na základe informácií, ktoré z nich získa, je schopný určiť, či nezaregistrovanej jednotke vznikla spravodajská povinnosť alebo nie. Niekedy sa však môže stať, že daňové priznania k DPH obsahujú skreslené informácie a v skutočnosti spravodajská povinnosť nevzniká. Túto možnosť preverujeme pre nových zákazníkov hneď ako prvú a ak sa vás to bude týkať, nebudete musieť podávať žiadne intrastat hlásenia ani nič platiť.

Čo by som mal urobiť, keď zistím že mi vznikla spravodajská povinnosť?

Keď zistíte, že vám vznikla spravodajská povinnosť, máte povinnosť ohlásiť túto skutočnosť Štatistickému úradu SR najneskôr do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti prostredníctvom dotazníka. Registračný dotazník nájdete na stránke http://www.statistics.sk v sekcii Zber údajov / Zahraničný obchod – INTRASTAT-SK / Registrácia / Registračný dotazník. Vyplnený dotazník môžete na Štatistický úrad SR zaslať buď e-mailom alebo poštou. V prípade, že sa rozhodnete s nami nadviazať spoluprácu, registráciu vykonáme za vás.

Aké údaje o tovare sú potrebné pre intrastat hlásenia?

O jednotlivých položkách, s ktorými obchodujete, potrebujeme nasledujúce údaje: opis tovaru alebo kód, kombinovanej nomenklatúry, váha, množstvo, pôvod.

Často kladené otázky (FAQ)

Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky našich zákazníkov.