INTRASTAT HLÁSENIA

Pripravíme Vám cenovú ponuku podľa prvého

intrastat hlásenia, ktoré máte u nás zdarma.

Igor Matejovský

Pomoci podnikateľom v oblasti systému INTRASTAT sa venujeme už 16 rokov a spracovávame Intrastat hlásenia v SR aj ČR. Radi pomáhame menším spoločnostiam no zvládame aj veľké obchodné spoločnosti s miliónovými obratmi. Našou snahou je, aby firmy, ktoré túto povinnosť majú, mali so spracovaním a odosielaním hlásení čo najmenej starostí. Vďaka dlhoročným skúsenostiam máme na tento systém komplexný pohľad, ktorý nám umožňuje vnímať všetky súvislosti (daňové aj colné) a pomáhať našim zákazníkom šetriť čas a peniaze.

Prečo zvoliť práve nás?

Bezstarostný servis

Intrastat hlásenia robíme komplexne, zastúpime Vás od registrácie , spracovania a podávania hlásení až po ukončenie povinnosti. Zmluvu máme koncipovanú tak, že prípadná pokuta za hlásenie je na vrub našej firmy. Medzi naše ďalšie prednosti patrí odbornosť, včasnosť a promptnosť.
Více informací →

Spokojní klienti

Našou prioritou je spokojnosť našich zákazníkov, ktorú vieme dosiahnuť vďaka kvalitným službám, dlhoročným skúsenostiam v danom odbore a nízkej cene. Dôkazom toho je, že sa nám vracajú klienti, ktorým opätovne vznikla spravodajská povinnosť. Prečítajte si aké referencie nám zanechávajú naši klienti.
Více informací →

Skúsenosti

Komplexný pohľad na povinnosti spravodajskej jednotky, ako aj poskytovanie nadštandardného poradenstva našim klientom, nám umožňuje predovšetkým nadobudnutá 10 ročná skúsenosť pri lektorovaní v oblasti colného práva, absolvovania množstva školení v problematike DPH a v neposlednom rade 23 rokov skúseností v colnej problematike.
Více informací →

Šetríme to,
čo je najcennejšie – Váš čas.

Ako to robíme?

  • Prevezmeme zodpovednosť za výsledky

Zmluvne sa zaviažeme a preberáme na seba všetky prípadné sankcie za naše intrastat hlásenia

  • Intrastat hlásenia spracujeme komplexne

Vyberieme najefektívnejší spôsob pracovania vo Váš prospech, ak nie je, tovar zatriedime  do kombinovanej nomenklatúry (KN) a priradíme aj váhu z našej databázy ak treba.

  • Meriame skutočné náklady na spracovanie intrastat hlásenia

Na základe poskytnutých informácií pripravíme mesačný paušál za vypracovanie hlásenia, podľa reálne stráveného času potrebného na  spracovanie

  • Vašu dôveru si ceníme

Prvé intrastat hlásenie podľa ktorého navrhneme cenu od nás dostanete zadarmo.

Ako to nerobíme?

  • Všetko je komplikované a zložité

Nebudeme vám vysvetlovať, ako je náročné zatriedenie, spracovanie, doplňovanie chýbajúcich údajov. Nie je, spracujeme to.

  • Netransparentné kalkulácie cien

Nerobíme kalkulácie podla počtu položky KN, ani podla počtu tovarovej položky a ani počtu faktúr. Nemáme záujem Vás zavádzať. Každý prípad je špecifický a treba ho posudzovať individuálne. Odmeriame skutočný čas a vy vždy dopredu viete aká je vaša cena.

  • Neférové navyšovanie cien

Nenavrhujeme prvotné nízke ceny za intrastat hlásenia, aby ste si nás vybrali a neskôr sa postupne bude cena zvyšovať vďaka neprehľadným počtom položiek.

Najlepšie obchodné rozhodnutie, ktoré dnes urobíte, je kliknutie na tlačidlo nížšie

Čo sa o nás hovorí?

Dakujem za pomoc a odborné rady pri riešení spravodajskej povinnosti, ktorú nemusíme plniť, nakolko transakcia, ktorou nam tato povinnost vznikla, nespada do hlaseni intrastatu a teda cela povinnost hlaseni sa bude rusit. Som rada že som Vás oslovila. Ktovie ako by to dopadlo?
Petra Hot chilli lode, s.r.o.
Dakujem za výbornú spoluprácu. So službami ktoré ste nám poskytovali som bol nadmieru spokojný. Vašu odbornosť, ústretovosť a férovosť hodnotím na TOP. Prajem veľa úspechov.
Tomáš P.Federal Trade

Ako zistím, že mi vznikla spravodajská povinnosť?

Vznik spravodajskej povinnosti by ste si mali sledovať sami a to podľa obratov prijímaného a odosielaného tovaru, z alebo do krajín EU. Spravodajská povinnosť vzniká, ak od začiatku kalendárneho roka Vaše obraty presiahnu tzv. prah oslobodenia, ktorý je 200 000 EUR pri nákupe, alebo 400 000 EUR pri predaji. Zistíte to aj podľa daňových priznaní k DPH ( prijatie ods.7 odoslanie ods. 16 ). Štatistický úrad preveruje práve tieto údaje! Príklad: Kupujete tovar napr. z Poľska. V Januári 2019 ste kúpili tovar v hodnote 10 000 €, vo Februári 2019 v hodnote 80 000 € a v Októbri 2019 v hodnote 120 000 €. Súčet obratov od začiatku roka 2019 je 10 000 + 80 000 + 120 000 = 210 000 €. V mesiaci Október 2019 ste teda prekročili prah oslobodenia 200 000 € a vznikla Vám povinnosť sa registrovať na Štatistickom úrade a od mesiaca Október 2019 podávať mesačne intrastat hlásenia o prijatom tovare v systéme INTRASTAT SK.

Aké sú sankcie za nesplnenie spravodajskej povinnosti?

V prípade nesplnenia povinnosti úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytnúť údaje požadované na stanovených intrastat hláseniach, môže Štatistický úrad SR podľa § 32 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. uložiť Vašej spoločnosti pokutu do 3 320 eur.

Ako štatistický úrad vie, že spravodajskej jednotke vznikne povinnosť v systéme INTRASTAT SK?

Štatistický úrad má prístup k daňovým priznaniam k DPH a k Intrastat hláseniam iných spravodajských jednotiek. Na základe informácií, ktoré z nich získa, je schopný určiť, či nezaregistrovanej jednotke vznikla spravodajská povinnosť alebo nie. Niekedy sa však môže stať, že daňové priznania k DPH obsahujú skreslené informácie a v skutočnosti spravodajská povinnosť nevzniká. Túto možnosť preverujeme pre nových zákazníkov hneď ako prvú a ak sa vás to bude týkať, nebudete musieť podávať žiadne intrastat hlásenia ani nič platiť.

Čo by som mal urobiť, keď zistím že mi vznikla spravodajská povinnosť?

Keď zistíte, že vám vznikla spravodajská povinnosť, máte povinnosť ohlásiť túto skutočnosť Štatistickému úradu SR najneskôr do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti prostredníctvom dotazníka. Registračný dotazník nájdete na stránke http://www.statistics.sk v sekcii Zber údajov / Zahraničný obchod – INTRASTAT-SK / Registrácia / Registračný dotazník. Vyplnený dotazník môžete na Štatistický úrad SR zaslať buď e-mailom alebo poštou. V prípade, že sa rozhodnete s nami nadviazať spoluprácu, registráciu vykonáme za vás.

Aké údaje o tovare sú potrebné pre intrastat hlásenia?

O jednotlivých položkách, s ktorými obchodujete, potrebujeme nasledujúce údaje: opis tovaru alebo kód, kombinovanej nomenklatúry, váha, množstvo, pôvod (pri hlásení o prijatí)

Často kladené otázky (FAQ)

Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky našich zákazníkov.