O nás

Intrastat hláseniam sa venujeme už od vstupu Slovenska do EÚ

Príbeh našej spoločnosti začína v roku 1999, keď sa Ingrid Matejovská zamestnala v špedičnej firme ako colná deklarantka. Táto práca ju veľmi bavila. Neustále sa vzdelávala a chodila na rôzne kurzy, školenia a seminárne. Od roku 2001 dokonca pracovala ako vedúca pracoviska jednej z najväčších špedičných firiem na Slovensku. O 2 roky neskôr, v roku 2003, sa Ingrid rozhodla v tejto oblasti podnikať a poskytovať svoje služby pod svojim menom, Ingrid Matejovská – ALFA SPED. Spoločnosti, ktoré sa stali jej obchodnými partnermi, mali svoje obchodné aktivity nie len na Slovensku, ale aj v krajinách Európskej únie.

Vstup Slovenska do Európskej únie všetko zmenil

Keď v roku 2004 Slovenská republika vstúpila do Európskej únie, medzi Ingridine činnosti pribudla pomoc obchodným partnerom s vypĺňaním a podávaním Intrastat hlásení, ktoré s colnodeklarantskou prácou veľmi úzko súvisia. Európsky trh sa postupne vďaka voľnému obchodu v rámci EÚ menil tak, že slovenskí podnikatelia obchodovali hlavne s inými krajinami EÚ. Preto colnodeklarantskej práce postupne ubúdalo a Ingrid sa začala venovať výhradne pomoci podnikateľom v oblasti INTRASTAT-SK.

Zmena formy podnikania

V roku 2011 prišlo rozhodnutie zmeniť formu podnikania zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, čím vznikla spoločnosť Ingrid Matejovská ALFA SPED s.r.o. Táto spoločnosť odvtedy poskytuje komplexné poradenstvo a služby týkajúce sa výhradne systému INTRASTAT-SK.

Rozšírenie tímu spoločnosti a zmena názvu

V roku 2015 prišla ďalšia zmena, konkrétne zmena názvu spoločnosti na IM DOUBLE s.r.o. Táto zmena však mala veľmi dobrý dôvod. Do spoločnosti totiž vstúpil Ingridin manžel Igor Matejovský. Igor už predtým dlhé roky pracoval v oblasti colnej problematiky. 10 rokov robil lektora v oblasti colného práva a viac ako 12 rokov pracoval na úseku kontroly správneho zaraďovania tovaru do colnej nomenklatúry. Okrem toho zabezpečoval školenia v oblasti DPH. Všetky oblasti jeho pôsobenia veľmi úzko súvisia s Intrastat hláseniami. Igor veril, že by jeho vedomosti mohli byť pre našich obchodných partnerov veľmi prínosné a práve preto sa rozhodol stať súčasťou spoločnosti.

Komplexný pohľad na povinnosti spravodajskej jednotky

Vďaka nadobudnutým skúsenostiam a vedomostiam oboch z nás dnes naša spoločnosť poskytuje omnoho komplexnejšie a odbornejšie služby v systéme INTRASTAT-SK. Robíme všetko preto, aby boli naši obchodní partneri s našou prácou nadovšetko spokojní a radi poradíme aj tým, ktorí ešte našimi partnermi nie sú. Pri prvotnej konzultácii často prídeme na to, že spravodajská povinnosť vzniká nesprávnym vykazovaním odsekov vo výkaze DPH a spoločnosť vôbec Intrastat hlásenie podávať nemusí. Aj takýmto spôsobom spoločnostiam pomáhame šetriť čas a peniaze, pretože bez odbornej pomoci by mohli podávať intrastat hlásenia aj napriek tomu, že v skutočnosti nemusia.